Home

De Noortukse Vissersvrouwen

 

Welkom op onze website

Op deze website laten wij u meegenieten van het reilen en zeilen van ons koor.


Wij zijn een shanty-/volkskoor. Dit houdt in dat wij niet alleen zeemansliedjes zingen, maar ook mooie en gezellige liedjes die een nostalgische inslag hebben. (zie ons kopje: repertoire)

 

De oprichtster is Jannie Hazenoot. Op 3 juni 2015 was de oprichtingsvergadering, die door 35 dames werd bijgewoond.


Alie voorbereidende werkzaamheden leidden tot de officiele oprichting op 14 juli 2015.


Op 2 september 2015 vond er onder leiding van Corien van der Niet de eerste repetitie-avond plaats met 35 dames.


Op dit moment bestaat het koor uit 29 leden. Elke woensdagavond wordt er met heel veel plezier gerepeteerd in " De Wieken", Wassenaarsestraat 4, 2201 RD Noordwijk, onder bezielende leiding van Ber van den Bercken, van 19.30 tot 21.30 uur.


Want niet alleen het zingen is leuk, we hebben ook veel plezier met elkaar! Kom gerust een keer kijken. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.


Wil je nadere informatie over het koor, stuur een mail naar denoortuksevisservrouwn@gmail.com of bel naar Tineke van der Kwartel tel. 06-40596469